Tiimiopinnot

Tule sellaisena kuin olet.

Tiimiopinnot

Lyseon tiimiopinnoissa voit alkaa totutella jatko-opintojen ja työelämän tiimimäiseen työskentelytapaan jo lukiossa.

Hauskuus, yhteisöllisyys ja yhdessä toimiminen kuuluvat tiimiopintoihin, samoin yhteistyö yritysmaailman kanssa.

Tiimiopinnoissa harjoitellaan jo lukioaikana opiskelemaan laajoja kokonaisuuksia, tietenkin yhdessä muiden lukiolaisten kanssa. Opinnoissa kasvetaan toimimaan yhdessä niin, että jokainen ottaa vastuuta ja pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan.

 

Tunneilla on enemmän aktiivista toimintaa, koska pelkkä istuminen koko tuntia on tylsää. Ryhmätehtävät tai välijumpat on kivoja. Tiimiopinnoissa on enemmän itsenäistä työskentelyä myös, saa esimerkiksi pohtia yhdessä kaverin kanssa tehtäviä, jotta itsekin pystyy itsenäisesti ymmärtämään tunnin aiheen eikä pelkkä opettaja puhu.
- opiskelijapalaute