Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkintosuunnitelma

Opiskelija suunnittelee ylioppilastutkinnon kokeita lukion alusta alkaen ainevalintojen yhteydessä. Suunnitelma täsmentyy opintojen edetessä omien kiinnostusten ja osaamisen vahvistumisen myötä. Kun jatko-opintosuunnitelma tarkentuu, myös ylioppilastutkintosuunnitelmaa tarkistetaan. Lopullinen suunnitelma kirjataan wilmaan viimeistään kun opiskelija ilmoittautuu ylioppilastutkintoon ensimmäisen kerran.

Ylioppilastutkinto on suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tämän jälkeen voi tulla uusimaan, korottamaan tai täydentämään tutkintoa.

Lisätietoja ylioppilastutkinnosta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/

Tutkinnon hajauttaminen

Tutkinnon hajauttaminen tehdään harkiten. Tutkintoon osallistutaan pääsääntöisesti abivuoden keväällä, jolloin opinnot on suoritettu ja opiskelijan käytössä on lukuloma. Ylioppilaskoe on myös kypsyyskoe. Opiskelujaksojen aikana (toisen vuoden keväällä tai abivuoden syksyllä) tutkintokokeisiin suositellaan osallistumaan vain, jos tutkintoon sisältyy kaksi vieraan kielen A-tason koetta, reaalin kokeet ovat samana päivänä ja/tai kaikki tutkintokokeissa menestymiseen tarvittavat tiedot on hankittu.

Reaaliaineiden kokeet

Yhdellä koekerralla voit osallistua vain yhteen kokeeseen molemmista laatikoista. Jos kokeet ovat samana päivänä (samassa laatikossa), ne pitää suorittaa eri koekerralla (kevät tai syksy).

 

 Samana päivänä

Samana päivänä

 

USKONTO

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

YHTEISKUNTAOPPI

KEMIA

MAANTIEDE tai

TERVEYSTIETO

 

PSYKOLOGIA,

FILOSOFIA,

HISTORIA,

FYSIIKKA tai

BIOLOGIA

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tehdään wilman lomakkeella syksyn tutkintoon toukokuussa ja kevään tutkintoon marraskuussa. Ilmoittautuminen on sitova. Opinto-ohjaaja tarkistaa ja sulkee ilmoittautumislomakkeen, minkä jälkeen se palautuu opiskelijalle wilmaan allekirjoitusta varten. Allekirjoitus lisätään avaamalla ja tallentamalla lomake uudelleen.

Tutkinnon sisältöön on perehdyttävä huolellisesti ennen ilmoittautumista.

Jos et ole enää Lyseon opiskelija, ilmoittautuminen tehdään lukiosihteerille sähköpostilla. Osoite löytyy yhteystiedoista.

Maksut

Perusmaksu, joka maksetaan joka tutkintokerralta, on 14€ ja ainekohtainen maksu 28€ (muutokset mahdollisia). Molemmista äidinkielen kokeista peritään maksu erikseen. Tutkintomaksun maksamatta jättäminen on esteenä tutkintotodistuksen saamiselle.

Tutkinnon täydentäjän maksu on 47€/koe (yksityisopiskelijan ylioppilaskokeen valmistava tarkistusmaksu ja arvostelu). Tätä maksua ei peritä, jos opiskelija täydentää tutkintoaan omassa koulussaan välittömästi seuraavana tutkintokertana ylioppilaaksitulonsa jälkeen.

Lisätietoa ylioppilastutkinnosta saat osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi sekä lukuvuoden aikana järjestettävistä yo-infoista, joihin osallistuminen on kaikille ylioppilaskirjoituksiin osallistuville välttämätöntä.