Tutorit

Tutorit

Lyseon lukiossa toimii aktiivisia tutoreita, jotka opastavat ja neuvovat uusia opiskelijoita opintojen alussa ja tukevat heitä opiskelussaan lukio-opintojen aikana. Jokainen ohjausryhmä saa omat tutorit heti ensimmäisenä koulupäivänä.

Tutorit, eli vanhemmat opiskelijat, toimivat ryhmänohjaajan apuna.  Tutorit perehdyttävät ja auttavat uusia opiskelijoita opintoihin ja koulun käytäntöihin.  Opiskelija voi kääntyä oman tutorinsa puoleen kaikenlaisissa opiskeluun ja elämäntilanteeseensa liittyvissä asioissa. Tarvittaessa tutor ohjaa opiskelijan muiden tukipalveluiden pariin. Hyvä tutor on valmis auttamaan ja on ehdottomasti luotettava.