TAITE-ryhmä

TAITE-ryhmä

 

Taiteet

Tule sellaisena kuin olet!

Lyseolla on mahdollisuus osallistua innostuneeseen ja innovatiiviseen taiteiden opiskeluun. Musiikin, kuvataiteen ja teatterin kursseilla oma ilmaisurohkeus kasvaa, vuorovaikutustaidot paranevat ja itsetuntemus lisääntyy. Taideaineet sopivat arjen piristykseksi, ja ne myös vahvistavat luovuutta ja sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan kaikilla elämänalueilla. Kurssit valmentavat myös taidealojen jatko-opintoihin.

Lyseon taideaineissa on monipuolinen kurssitarjonta, ja koulullamme on hienot tilat ja välineet monipuoliseen työskentelyyn taideaineissa.

Taideopinnot ovat käytännöllisiä ja soveltavia. Opinnoissa opiskelijalla on hyvä mahdollisuus kehittää taitojaan, osaamistaan ja luovaa ongelmanratkaisua. Keskeistä on yhdistää taideopintoja esimerkiksi musiikkiteatteriproduktioissa.

Taideopinnoissa edistämme Lyseon vahvaa yhteisöllisyyttä ja kehitämme hyvää yhteishenkeä. Taideopinnoissa tehdään yhteisiä kulttuurimatkoja ja –retkiä, joiden tavoitteena on tutustuttaa taiteeseen ammattina. Lyseossa kannustetaan yhdessä tekemiseen, itsensä ilmaisemiseen, taiteellisen osaamisen kehittämiseen ja luovaan poikkitaiteelliseen tekemiseen. Nämä ovat olennainen ja tärkeä osa lukio-opintoja, jotka eivät ole pelkkää puurtamista. Lukioaika on aktiivista oppimista ja elämää.

Taite-ryhmä

= TAITEEN TEKIJÄT. Siinä yhdistyvät sanat taide ja teatteri. TAITE-ryhmälle tarjotaan musiikin, kuvataiteen ja teatterin opetusta. Kurssitarjontaa on runsaasti, ja lisäksi tarjolla on teema- ja tiimiopetusta, mikä tarkoittaa oppiaineiden yhteiskursseja ja yhteistyötä lappeenrantalaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Tärkeä osa Lyseon TAITE -ryhmän opintoja ovat erilaiset projektit ja esiintymiset, joissa jokainen nuori saa tuoda esille omaa erityisosaamistaan.

Taite-ryhmästä kiinnostuneet merkitsevät ainevalintakorttiin rastin kohtaan TAITE-RYHMÄ ja kirjoittavat hakemuksen, joka lähetetään Lappeenrannan Lyseon lukiolle yhteishaun päättymiseen mennessä. Jos ryhmään on enemmän hakijoita kuin paikkoja, ryhmään valitaan opiskelijat hakemuksen, opintomenestyksen ja harrastuneisuuden perusteella. Tieto ryhmään pääsystä julkaistaan kesällä yhteishaun tulosten yhteydessä koulun kotisivuilla.