Luma-opinnot

Luma

Luma

Lappeenrannan Lyseon lukio on valittu LUMA-kehittämiskouluksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan LUMA2020-ohjelmaan. Lisätietoja

Luonnontieteet ja matematiikka - enemmän kuin luulet.

Lappeenrannan Lyseon lukiossa kylvetään opiskelijoihin innostuksen siemeniä LUMA-aineita kohtaan. Lukiossa pyritään tarjoamaan monipuolisia soveltavia opintoja LUMA-aineissa läpi koko lukuvuoden.

Matematiikassa on tarjolla useita valinnaisia opintoja. Esimerkiksi veroihin, korkoihin ja muuhun arkielämän matematiikkaan tutustutaan talousmatematiikassa ja jatko-opintovalmiuksia voi kartuttaa tilasto- ja todennäköisyyslaskennan opinnoissa.

Teemme myös yhteistyötä teknillisen yliopiston kanssa mm. järjestämällä vuosittain Yliopistomatematiikan esittelyopintoja, jossa opettajina toimivat yliopiston opettajat.

Kemiassa soveltavina opintoina järjestetään laboratorio-, makromolekyylien (biokemiaa), orgaanisen kemian sekä molekyyligastronomian opintoja. Tule siis ottamaan selvää, mistä proteiinit ovat oikeasti tehty ja miten niitä voi muokata ruoanlaiton keinoin!

Fysiikan soveltavia opintoja ovat elektroniikan verkko-opinnot ja tähtitiede. Biologiassa soveltavia opintoja ovat biologian tutkimus-, lääketieteellisen biologian sekä eläinten käyttäytymisen ja lajintuntemuksen opinnot. Maanteteen soveltavissa opinnoissa tutustutaan erilaisiin sähköisiin ohjelmiin, joita käytetään maantieteellisessä tutkimuksessa sekä sähköisessä yo-tutkinnossa. Tietotekniikan opiskelua voi syventää ohjelmointi-opinnoissa. Kaikissa LUMA-aineissa kerrataan YO-kokeisiin.

Lyseon lukion fysiikan opiskeluun on liittynyt matka tiedeleirille Sveitsin Geneveen, jossa sijaitsee Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN. Viikon ohjelmaan CERNissä sisältyy yleisesittely, tutustuminen johonkin koeasemaan ja tietokonekeskukseen, hiukkaskiihdyttimet, hiukkasilmaisimet jne. Lisäksi vierailemme joko YK:ssa tai Punaisessa Ristissä sekä tutustumme Geneven kaupunkiin. Tiedeleirille valitaan lukiostamme fysiikan opintoja valinneita. Cernin tiedeleiri on toteutunut joka toinen lukuvuosi.

Valtakunnallista LUMA-viikkoa on pyritty viettämään vuosittain erilaisin tempauksin. Myös LUMA-aineiden kansalliset kilpailut järjestetään lukiossa vuosittain. Tavoitteena Lyseossa on innostaa opiskelijoita LUMA-aineiden opiskeluun lukiossa ja jatko-opinnoissa.

 

Lappeenrannan lukioiden Tiedelinja

Lappeenrannan lukioiden Tiedelinja tarjoaa lukio-opintoja yhteistyössä LUT-yliopiston ja työelämän kanssa molemmissa Lappeenrannan lukioissa. Tiedelinjan opinnot ovat laajuudeltaan 24 opintopistettä ja ne sisältävät 4 – 6 lukion opintopistettä LUT-yliopiston opintoja.

 

Lappeenrannan Lyseon lukion luonnontieteellis-matemaattinen linja

Tiedelinjaan kuuluvalla Lappeenrannan Lyseon lukion luonnontieteellis-matemaattisella linjalla tehdään yhteistyötä LUT-yliopiston tekniikan koulutusohjelmien kanssa. Lyseossa tiedelinjalainen opiskelee pitkää matematiikkaa ja Tiedelinjalle räätälöityjä opintojaksoja vähintään kahdesta seuraavista aineista: biologia, maantiede, kemia ja fysiikka.

Suunnittelun lähtökohtana on pidetty tiedelinjalaisten saamaa lisäarvoa yhteistyössä LUT-yliopiston ja työelämän kanssa suunnittelluista opinnoista, jotka tukevat ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista ja jatko-opintoihin hakeutumista. Luonnontieteellis-matemaattisella linjalla avarretaan tiedelinjalaisten näkemystä muun muassa matematiikasta, sen sovelluksista ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä saadaan ennakkotuntumaa yliopistossa opiskeltavasta matematiikasta. Lisäksi tiedelinjalaiset perehtyvät esimerkiksi luonnontieteelliseen tutkimukseen ja oppivat käyttämään niissä tarvittavia ohjelmistoja. Lappeenrannan Lyseon lukiossa osallistutaan LUMA-aineiden kansallisiin kilpailuihin vuosittain.

Päättöviikkojen Kampuspäivillä tiedelinjalainen pääsee soveltamaan lukion opintojaksolla opittuja asioita ja kuulemaan LUT-yliopiston asiantuntijoita.

Suorittamalla luonnontieteellis-matemaattisen linjan Lappeenrannan Lyseon lukiossa tiedelinjalainen saa lukioaikana mahdollisuuden oppia lisätaitoja ylioppilaskirjoituksia ja mahdollisia valintakokeita varten, suorittaa yliopisto-opintoja sekä tutustua tarkemmin LUT-yliopiston koulutustarjontaan. Tiedelinjalaisilla tulee omat valintaperusteet jatko-opintoihin LUT-yliopistossa.

Tiedelinjasta kiinnostuneet valitsevat hakukohteeksi Lappeenrannan Lyseon lukion luonnontieteellis-matemaattisen linjan.

Lisätietoja: https://www.uniori.fi/tiedelinja

 

Lyseossa parasta on innostavat opettajat ja mielenkiintoiset opinnot.
- opiskelijapalaute

Lyseossa parasta on ammattitaitoiset opettajat ja hyvä opetus.
- opiskelijapalaute