Luma-opinnot

Luma

Luma

Lappeenrannan Lyseon lukio on valittu LUMA-kehittämiskouluksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan LUMA2020-ohjelmaan. Lisätietoja

Luonnontieteet ja matematiikka - enemmän kuin luulet.

Lappeenrannan Lyseon lukiossa kylvetään opiskelijoihin innostuksen siemeniä LUMA-aineita kohtaan. Lukiossa pyritään tarjoamaan monipuolisia soveltavia opintoja LUMA-aineissa läpi koko lukuvuoden.

Matematiikassa on tarjolla useita valinnaisia opintoja. Esimerkiksi veroihin, korkoihin ja muuhun arkielämän matematiikkaan tutustutaan talousmatematiikassa ja jatko-opintovalmiuksia voi kartuttaa tilasto- ja todennäköisyyslaskennan opinnoissa.

Teemme myös yhteistyötä teknillisen yliopiston kanssa mm. järjestämällä vuosittain Yliopistomatematiikan esittelyopintoja, jossa opettajina toimivat yliopiston opettajat.

Kemiassa soveltavina opintoina järjestetään laboratorio-, makromolekyylien (biokemiaa), orgaanisen kemian sekä molekyyligastronomian opintoja. Tule siis ottamaan selvää, mistä proteiinit ovat oikeasti tehty ja miten niitä voi muokata ruoanlaiton keinoin!

Fysiikan soveltavia opintoja ovat elektroniikan verkko-opinnot ja tähtitiede. Biologiassa soveltavia opintoja ovat biologian tutkimus-, lääketieteellisen biologian sekä eläinten käyttäytymisen ja lajintuntemuksen opinnot. Maanteteen soveltavissa opinnoissa tutustutaan erilaisiin sähköisiin ohjelmiin, joita käytetään maantieteellisessä tutkimuksessa sekä sähköisessä yo-tutkinnossa. Tietotekniikan opiskelua voi syventää ohjelmointi-opinnoissa. Kaikissa LUMA-aineissa kerrataan YO-kokeisiin.

Lyseon lukion fysiikan opiskeluun on liittynyt matka tiedeleirille Sveitsin Geneveen, jossa sijaitsee Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN. Viikon ohjelmaan CERNissä sisältyy yleisesittely, tutustuminen johonkin koeasemaan ja tietokonekeskukseen, hiukkaskiihdyttimet, hiukkasilmaisimet jne. Lisäksi vierailemme joko YK:ssa tai Punaisessa Ristissä sekä tutustumme Geneven kaupunkiin. Tiedeleirille valitaan lukiostamme fysiikan opintoja valinneita. Cernin tiedeleiri on toteutunut joka toinen lukuvuosi.

Valtakunnallista LUMA-viikkoa on pyritty viettämään vuosittain erilaisin tempauksin. Myös LUMA-aineiden kansalliset kilpailut järjestetään lukiossa vuosittain. Tavoitteena Lyseossa on innostaa opiskelijoita LUMA-aineiden opiskeluun lukiossa ja jatko-opinnoissa.

Luma-ryhmä

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakijat ilmoittavat kiinnostuksen ryhmää kohtaan ainevalintakortissa. Opiskelijat valitaan perusasteen päättötodistuksen lukuaineiden painotetun keskiarvon perusteella. Painokertoimet ovat: äidinkieli x 2, matematiikka x 2, biologia x 2, maantiede x 2, kemia x 2 ja fysiikka x 2. Valinnasta tiedotetaan elokuussa ennen opintojen alkua.

Opintojen sisältö

Luma-opintojen laajuus on 24 opintopistettä. Opintopisteitä kerryttävät tiedelinjan tarjottimelta matematiikan, biologian, maantieteen, kemian ja fysiikan valtakunnalliset ja koulukohtaiset valinnaiset opinnot. Kaikki opiskelijat lukevat pitkää matematiikkaa ja valitsevat sen lisäksi oman mielenkiintonsa mukaan kaksi painotusainetta. Painotusaineet valitaan luonnontieteistä eli biologia, maantiede, kemia ja / tai fysiikka. Muut opinnot koostuvat kaikille yhteisistä ja muista valinnaisista opintojaksoista, yhteensä suoritetaan vähintään 150 opintopistettä.

 

Lyseossa parasta on innostavat opettajat ja mielenkiintoiset opinnot.
- opiskelijapalaute

Lyseossa parasta on ammattitaitoiset opettajat ja hyvä opetus.
- opiskelijapalaute