Kanslia

Kanslia

Kanslia

Lappeenrannan Lyseon lukio
Lönnrotinkatu 3
53600 Lappeenranta

S-posti: lyseo.lukio @ edu.lappeenranta.fi

 

Lukiosihteeri

Minna Vottonen
puh. 040 689 5313 

Kanslia on avoinna asiointia varten aamupäivisin. Poikkeavista aukioloajoista ilmoitetaan kanslian oven vieressä olevalla ilmoitustaululla. Lukiosihteerin tavoittaa wilma-viestillä, sähköpostilla ja puhelimitse.

Ota yhteyttä kansliaan, jos tarvitset esim.

  • opiskelijatodistuksen,

  • opiskelijakortin (yhteenveto suoritetuista opinnoista),

  • koulun virallisen leiman tai

  • lomakkeita eri tarkoituksiin.

 

Opinto- ja asumistuki

 

  • Opintotukeen voi kuulua opintorahan oppimateriaalilisä.

  • Vanhempien tulot eivät vaikuta itsenäisesti asuvien alle 18-vuotiaiden opintotukeen.

  • Lukio-opintojen opintotukiaika pitenee.

 

17 vuotta täyttänyt opiskelija voi hakea toisen asteen opintotukea. Tuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Liitteeksi tarvittavan opiskelijatodistuksen saa kansliasta. Lisätietoja www.kela.fi/opintotuki.

Opiskelija voi saada yleistä asumistukea, lisätietoja www.kela.fi/asumistuki. Alle 20-vuotiaan opiskelijan tuen suuruuteen vaikuttavat vanhempien tulot ja asumismuoto. Tukihakemukset voi tehdä verkossa www.kela.fi/asiointi tai KELA:n toimistossa.

 

Opintorahan oppimateriaalilisä

Oppimateriaalilisää voi saada myös alle 17-vuotias opiskelija. Lukiokoulutusta opiskeleva nuori voi saada opintorahan oppimateriaalilisää, jos vanhempien tulot ovat enintään 41 100 e vuodessa. Oppimateriaalilisä on 46,80 e/kk. Oppimateriaalilisää voi saada vanhempansa luona asuva alle 20-vuotias ja muualla asuva alle 18-vuotias. Myös alle 17-vuotias opiskelija voi saada oppimateriaalilisää, vaikka hän ei voi saada muuta opintorahaa.

Oppimateriaalilisä myönnetään ilman hakemusta niille opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea. Jos et vielä saa opintotukea, mutta olisit oikeutettu oppimateriaalilisään, hae opintotukea verkossa tai opintotuen hakemuslomakkeella OT 1.

Vanhempien tulot eivät enää vaikuta alle 18-vuotiaalle myönnettävään opintorahan perusmäärään tai opintotuen asumislisään, jos opiskelija asuu muualla kuin vanhempansa luona. Vanhempien tulot vaikuttavat elokuun jälkeenkin opintorahan oppimateriaalilisään, opintorahan vähävaraisuuskorotukseen ja joissain tilanteissa opintolainan valtiontakauksen myöntämiseen. Muualla kuin vanhempansa luona asuva 17-vuotias, jonka vanhempien tulot estävät nyt opintorahan saamisen, voi saada opintotukea elokuusta 2019 alkaen. Opintotukea pitää hakea verkossa tai hakemuslomakkeella OT 1. Kela tarkistaa tukea jo saavien opintotuet automaattisesti.

Lukiolainen voi saada opintotukea lukuvuoden 10 kuukaudelta elokuun alusta toukokuun loppuun. Kela pidentää opintotukea saavien lukiolaisten tukiajat ilman uutta hakemusta.

 

Lisätietoja:

Verkossa: www.kela.fi/opintotuki

Näin haet opintotukea: https://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet

Opintotuen laskurit: https://www.kela.fi/laskurit#opiskelij-1

Kysy verkossa: kysykelasta.kela.fi

Puhelimessa: Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 9–16

Opintotuki Facebookissa

 

Koulumatkatuki

Koulumatkatukea voi hakea lukiolainen, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km. Tukea haetaan joka lukuvuodeksi erikseen KELA:n koulumatkatuen hakemuslomakkeella www.kela.fi/koulumatkatuki. Jos kuljet Waltti-liikenteessä, täytä koulumatkatukihakemuksen lisäksi Waltti-ostotodistus, joka löytyy verkosta Lappeenranta.fi-sivuilta. Jos kuljet Matkahuollon liikenteessä, täytä  koulumatkatukihakemuksen lisäksi Matkahuollon ostotodistus, jonka saat kansliasta. Palauta sekä koulumatkatukihakemus että ostotodistus kansliaan. Jos koulumatka on alle 10 km, käytössä on Waltti-kortti, joka löytyy verkosta Lappeenranta.fi-sivuilta. Jos matkustat VR:n automaatista ostetulla opiskelijahintaisella lipulla, tulee junassa olla mukana kansliasta saatava opiskelutodistus tai muu vastaava todistus, että olet opiskelija.

 

Vakuutukset

Lappeenrannan kaupunki on vakuuttanut kaikki lukion opiskelijat koulutapaturman varalta. Koulutapaturmia ovat kouluaikana sekä koulumatkoilla sattuneet tapaturmat.  Vakuutus on voimassa myös ulkomailla tapahtuvan koulutyön osalta. Vahingonkorvausasiat hoidetaan lukiosihteerin kautta. Lääkäriin mentäessä on aina ilmoitettava, että kyseessä on koulutapaturma. Näin kustannukset ohjataan suoraan vakuutusyhtiölle. Vakuutus korvaa vain julkisessa terveydenhuollossa aloitetun hoidon.