Kansainvälisyys

Ilo on asenne.

Kansainvälisyys

 

Kansainvälisyys kuuluu kaikille

Lyseossa on monipuolinen kansainvälisten opintojen, projektien ja hankkeiden valikoima, joihin sisältyy teemapäiviä, luentoja, näyttelyitä, vieraita ja matkoja. Eri oppiaineiden sisällä on omaa kansainvälisyystoimintaa, joista saa tietoa opettajilta.

Lyseo on hyvin aktiivinen Euroopan unionin rahoittamissa Erasmus+ -hankkeissa ja näihin hankkeisiin osallistuvat tietenkin myös opiskelijat oman kiinnostuksensa mukaan. Lisäksi vuosittain lukiolta käy erimittaisissa vaihto-ohjelmissa opiskelijoita hankkimassa kansainvälistä kokemusta sekä kohentamassa kielitaitoaan.

Toiminnan tavoitteena on kansainvälisten kokemusten saaminen entistä suuremmalle joukolle.

 

Erasmus+ hankkeet opiskelijoille:

 

FETE - From Eurodivision to Eurovison

 • Mukana Puola, Italia, Bulgaria ja Espanja.
 • Lyseo on pääkoordiaanttorina hankkeessa.
 • Syksy 2020 toimitaan etänä eTwinning-ympäristössä
 • Projektissa tutustutaan mm. EU:ssa vaikuttamiseen ja maahanmuuttopolitiikan näkymiseen arjessa eri puolilla Eurooppaa
 • Loppuhuipennuksena vuonna 2022 on tarkoitus vierailla EU-parlamentissa Brysselissä

COOL TOUR - Let Me Introduce To You My Country

 • Cool Tour on vuosina 2019-2021 Euroopan unionin Erasmus+ ohjelmaan kuuluva hanke, johon Lappeenrannan Lyseon lukio osallistuu.
 • Hankkeen aiheena on paikallisen kulttuuriperinnön esittely ICT-teknologian avulla.
 • Osana hanketta toteutetaan myös opettajien varjostus kumppanuuskouluissa.
 • Hankkeen pääkoordinaattori on italialainen ISIS Liceo Machiavelli ja toisena partnerikouluna on Clara-Schumann-Gymnasium Bonnista Saksasta.

The Town I want To Live In

 • The Town I Want to Live in on Erasmus+ hanke, jossa tutustutaan modernin kaupungin haasteisiin ja suunnitteluun.
 • Tämän hankkeen painopiste on luonnontieteellisissa aineissa, mutta mukana on myös tilaa taiteelle.
 • Pääkoordinaattori on Espanjasta ja muut koulut ovat Tsekistä ja Portugalista.

 

Erasmus+ hankkeet opettajille:

Myös opettajilla on mahdollisuus kasvattaa omaa kansainvälisyyteen liittyvää osaamistaan sekä kansainvälistä kontaktiverkostoaan, mikä lisää mahdollisuuksia opiskelijoiden kanssa tehtäviin hankkeisiin. Nämä ovat myös verkkohankkeita eTwinning-ympäristössä. Lisäksi pidämme tärkeänä kotikansainvälisyyden edistämistä, jolloin hankkeet voidaan toteuttaa pitkälle kotimaisena yhteistyönä. Mukana on vahvasti myös yliopisto- ja työelämäyhteistyö. 

 

Intia-hanke jatkuu

Intia-hankkeen aiheena on kansainvälinen kiertotalous. Hankkeessa suunnitellaan yhteistyökumppaneiden kanssa kiertotalouteen liittyvä tuote, jolle rakennetaan markkinointikampanja Intiaan. Mukana ovat Lyseon lukio, Ulvilan lukio, Itä-Suomen koulun lukio, Barnes School & Junior College, Devlavl ja St.Mark's Girls Senior Secondary School, New Delhi. Ohjelmaan kuuluu myös korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö. Mukana ovat LUT, LAB (kiertotalous, tuotesuunnittelu) ja Porin yliopistokeskus. Lisäksi mukaan on tulossa yritys-yhteistyökumppani.

Intia-projektin (blogin) linkki:  https://spark.adobe.com/page/CHofb7tp07mOQ/ Lisää kuvia reissusta löytyy instagram tililtä @finlandmeetsindia.

 

Uusi hanke: Tshernobyl - mitä ydinvoimasta voidaan oppia?

Hanke on oppiainerajat ylittävä ilmiöpohjainen opintokokonaisuus. Hankkeessa perehdytään ydinvoiman menneisyyteen sekä siitä saatuihin kokemuksiin ja mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Tapaus-esimerkkinä on Tshernobylin ydinvoimala.

Hankkeessa tuotetaan verkkoon blogipohjainen julkaisu ja kokonaisuudesta luodaan materiaalia, jota jaetaan opetuskäyttöön.

Mukana ovat Itä-Suomen koulun lukio (Joensuu, Imatra, Lappeenranta), Lappeenrannan Lyseon lukio, Lauttakylän lukio, Turun Klassillinen lukio ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Yhteistyötä tehdään Kiovan yliopiston kanssa Ukrainaan.

Vierailuja pyritään järjestämään mm. Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloihin, Suomen säteilyturvakeskukseen, Turun yliopistoon ja LUT-yliopistoon sekä Ukrainaan Kiotoon ja Prypiatiin.

 

Vaihtoon

Lyseosta voi lähteä vaihto-opiskelijaksi ulkomaille. Vaihtovuoden opinnot pyritään lukemaan hyväksi lukio-opintoihin samaan tapaan kuin muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot. Vaihtovuoden aikana on tärkeää ottaa talteen kuvaukset suoritettujen opintojen sisällöistä, laajuudesta, arvioinnista ja esimerkiksi opettajan yhteystiedot. Vaihtovuoden lisäksi opinnot voi venyttää neljään vuoteen