Itä-Suomen koulun lukio

Expect more.

Itä-Suomen koulun lukio

Lyseon tiloissa toimii myös Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio. Se sopii opiskelupaikaksi peruskoulussa A-venäjää opiskelleille, venäjää äidinkielenään puhuville sekä venäjää osaaville maahanmuuttajanuorille, joilla on riittävä suomen kielen taito.

Kielipainotteisen lukion opetussuunnitelma poikkeaa valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta. Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kahta pitkää kieltä: englantia ja venäjää. Venäjää opiskellaan laajennettuna A1-oppimääränä kahdessa tasoryhmässä: venäjä vieraana kielenä tai venäjä äidinkielenomaisena oppimääränä. Lisäksi tarjolla on suomi toisena kielenä -opintoja niille opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. 

Lukiolaisilla on mahdollisuus sisällyttää lukio-opintoihinsa myös Venäjällä suoritettavia kieliopintoja. Ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat opiskella Pietarin valtiollisessa yliopistossa ja toisen vuoden opiskelijat Moskovan valtiollisessa yliopistossa. Kieliopintojen opetuksesta vastaavat yliopistojen omat opettajat.

Opiskelijat voivat valita opintoja myös Lyseon lukion valikoimasta. Valtaosa opinnoista opiskellaan ryhmissä, joissa on sekä Lyseon lukion että ISK:n opiskelijoita. Omassa ryhmässä opiskellaan lähinnä venäjän kieltä sekä kansainvälisyyteen ja Venäjä-tietouteen liittyviä opintoja.

Lue lisää Itä-Suomen koulun verkkosivuilta.