Opiskelu

Tieto lisää iloa.

Opiskelu

Lukio-opiskelussa tarvitaan itseluottamusta. Sen perustana on myönteinen ajattelu: osaan ja pärjään! Jos uskot onnistuvasi ja haluat tehdä työtä sen eteen, onnistut. Mielenkiintosi oppiaineeseen parantaa itsestään oppimistuloksia. Motivoituneena ponnistelet mielelläsi kohti päämäärääsi ja saatat ylittää sekä omat että muiden odotukset.

Olennainen osa lukio-opintojen suunnittelua on realististen tavoitteiden asettaminen. Lukiossa pitää olla valmis tekemään töitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojen kuluessa opiskelija löytää itselleen sopivimmat työskentely- ja toimintatavat. Jokaiselle jaksolle kannattaa tehdä suunnitelma: miksi, mitä, missä, miten ja milloin opiskellaan. Suunnitelma kannattaa tehdä kalenteriin niin, että siitä näkee lukemisen kokonaismäärän ja ajankäytön jakautumisen. Pidä suunnitelmastasi kiinni!

Toimivaa lukusuunnitelmaa, sopivan kokoista urakkaa ja tuntumaa siihen, mihin aika riittää, haetaan koko lukio-opintojen ajan. Tämän jälkeen valmistautuminen ylioppilaskokeeseen sujuu helpommin.

Lyseolainen on sisukas

Sisu tarkoittaa tahdonvoimaa, päämäärätietoisuutta, sinnikkyyttä ja rationaalista toimintaa vastoinkäymisen kohdatessa. Sisu ei tarkoita hetkellistä rohkeutta, vaan kykyä pitää rohkeutta yllä. Siihen kuuluu tausta-ajatus, että asialliset hommat hoidetaan kunnolla. Siinä on selkärankaa, rohkeutta, sitkeyttä, päämäärätietoisuutta ja lannistumattomuutta. Vaikeudet ylitetään rehtiydellä ja asiat viedään loppuun asti.

 

Lisätietoja

Sähköinen ylioppilastutkinto

Lukio-opinnoissa tarvittava tietokone ja ohjeita Abitti-kokeeseen

Oppikirjat (2018-2019)

Opetussuunnitelman perusteet

Lyseon lukion opetussuunnitelma

Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten palvelut

”Valitsin lukion, sillä tarvitsen sitä korkeamman asteen koulutusta varten. Pidän opiskelusta, mitä lukio on täynnä. Valitsin Lyseon kavereiden kehujen vuoksi. Ja kehuthan paljastuivat täydeksi todeksi!”
– Tuulia, 2.vuosikurssi