Lyseon hankkeet

Maailman luokkaa.

Hankkeet

 

Junior University lukio-opetuksessa

Junior University on Lappeenrannan kaupungin strateginen kehittämishanke, jolla edistetään lappeenrantalaisten lasten ja nuorten sujuvaa polkua yliopisto-opintojen pariin. Tavoitteena on, että Lappeenranta tunnetaan valtakunnallisesti kaupunkialueena, jossa panostetaan merkittävästi suomalaiseen korkeaan osaamiseen perusopetuksesta yliopistoon, herätetään lappeenrantalaisten peruskoulujen oppilaiden kiinnostus tieteeseen, teknologiaan, liiketalouteen ja tutkimukseen sekä vahvistetaan heidän tiedollisia ja taidollisia valmiuksia lukio- ja korkeakouluopintoihin. Yhteistyössä toteutettavien opetuskokonaisuuksien aihealueet käsittelevät LUT:n strategian painopistealueita, jotka sopivat koulujen opetussuunnitelmiin.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on rakentaa yhteistyöstä kansallisesti sekä kansainvälisesti ainutlaatuinen opetuskokonaisuus, joka vahvistaa oppilaiden kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisiä- ja teknologiaopintoja (LUMATE) kohtaan sekä ohjata oppilaita koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta kattavasti hakeutumaan yliopisto-opiskeluun. Lisätietoja: Uniori

 

Greenreality kodit ja koulut

Greenreality-kodit ja yritykset -hankkeessa viedään kouluihin, koteihin sekä keskustan kivijalkayrityksiin kestävää tulevaisuutta luova Greenreality-ajattelu- ja toimintamalli, johon Lappeenrannassa on sitouduttu.

Greenreality-kodit ja yritykset -kokonaisuus linkittyy LUT Junior University –kokonaisuuden kanssa. Junior Universityn pilotointivaiheessa ovat mukana Sammonlahden sekä Kesämäen yläkoulujen kahdeksasluokkalaiset sekä Lyseon lukio. Teemana lukiolaisilla on kestävä/ympäristövastuullinen yritystoiminta.

Lukiolaiset perehtyvät uuden, vapaaehtoisen, kestävä yritystoiminta –teemaopintokokonaisuuden yhteydessä ympäristökartoituksen tekoon, ympäristöasioiden perusteiden hallintaan pk-yrityksissä ja kaupungin ympäristöstrategiaan. Yritysyhteistyöhön liittyviä kokonaisuuksia rakennetaan yhteistyössä Lyseon lukion, LUT:n, Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa. Opintojen yhteydessä lukio-opiskelijat jalkautuvat kaupunkikeskustan kivijalkamyymälöihin tekemään ympäristösitoumusta varten kartoituksia ja auttamaan Greenreality–sitoumuksien teossa. Lisätietoja täältä.

 

Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu -ohjelman ansiosta olemme jo usean vuoden ajan olleet Liikkuva lukio. Liikkuva opiskelu -hankkeesta vastaa Lappeenrannan lukioiden yhteinen hyvinvointikoordinaattori. Hanke liikuttaa koko lukiota koulun arjessa välinehankintojen ja toimintojen muodossa. Keskeisessä roolissa ovat lukiomme opiskelijat, jotka osallistuivat hankkeen suunnitteluun ja ideoivat innostavaa, liikunnallista toimintaa meille kaikille. 

Haluamme tukea yhteisömme hyvinvointia lisäämällä monipuolista liikkumista ja iloista yhdessäoloa. Uskomme, että fyysinen hyvä olo heijastuu myös opiskeluun ja oppimiseen. Lisätietoja Liikkuva opiskelu -ohjelmasta täältä.

 

Tunne työ 2.0

Tunne Työ – suunnittele ura on laaja ESR-kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisten mallien, opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemuksen ja työelämälähtöisen pedagogiikan kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat. Toimenpiteinä ovat mm. erilaiset rakenteelliset pilotit ja resurssipankit, opettajien työelämäosaamisen kehittäminen ja yhteistyömallit työelämän, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen kanssa. Oppilaitokset, yritykset ja opiskelijat ovat aktiivisesti toimenpiteiden kehittämisessä mukana.
Lisätietoja täältä.