Opiskele kieliä!

Tieto lisää iloa.

Opiskele kieliä!

 Lyseon kieliohjelma

 
 B2-kieli  saksa, ranska, venäjä, espanja
 B3-kieli  saksa, ranska, venäjä, espanja
 A1/A2-kieli  saksa, ranska, venäjä, espanja
 B1-kieli  ruotsi

 

Enkku-ryhmä

Tarjoamme tavoitteellisille, englannissa edistyneille opiskelijoille englannin opintoja vaativammalla tasolla. Enkku-ryhmässä suoritetaan sama määrä opintoja kuin englannin opinnoissa yleensä. Tarjolla on kaikille yhteiset englannin pakolliset ja syventävät opinnot hieman vaativammalla tasolla. Soveltavia opintoja voi valita kiinnostuksen mukaan englannin tarjonnasta. Näistä opinnoista voi vaihtaa muuhun englannin ryhmään missä opintojen vaiheessa tahansa.

Oppimateriaalina käytetään nettiaineistoa, videoluentoja ja kirjallisuutta. Oppikirjoja ei käytetä. Opinnoissa korostuu oma pitkäjänteinen työ opettajan ohjauksessa. Materiaaleja työstetään sekä itsenäisen kirjoittamisen että ryhmä- ja parityön muodossa. Arviointi perustuu valtakunnallisen opetussuunnitelman kriteereihin.

Ilmoita kiinnostuksesi näitä opintoja kohtaan lukion ainevalintakortissa.

 

Vuoden kieliteko

 
Lappeenrannan seudun kieltenopettajat ry:n Vuoden kieliteko 2019 -kunniamaininnan sai työryhmä, jonka yhteistyön tuloksena syntyi YouTube-videosarja kielitaidon merkityksestä työelämässä. Videoiden kuvausta koordinoi Saimaan ammattikorkeakoulu (nykyisin LAB) ja se toteutettiin yhdessä Lappeenrannan lukiokoulutuksen kanssa. Lukion kieltenopiskelijat haastattelivat työelämän edustajia vieraiden kielten osaamisen merkityksestä heidän työssään. Työryhmän taustalla on Tunne työ –suunnittele ura -hanke, jonka osatoteuttajia sekä Lappeenrannan lukiokoulutus että Saimaan ammattikorkeakoulu (LAB) ovat. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama (Lisätietoa hankkeesta) ja sen tavoitteena on lukioiden työelämälähtöisten mallien ja pedagogiikan sekä työelämäyhteistyön kehittäminen.
 
Työryhmä Saimian (LAB) puolelta:
Saimaan amk:n kielikeskuksen opettaja Olesia Kullberg
Tunne työ -hankkeen koordinaattori Sari Jokimies
 
Lukioista:
lukioiden kieltenopiskelijat
lukioiden kieltenopettajat: Marika Roos, Marja Kondra, Leila Turpeinen, Mari Tepponen
Tunne työ -hankkeen koordinaattori Mira Kankkunen
 
Lappeenrannassa  Tunne työ –suunnittele ura-hankkeen kuvattiin keväällä 2019 Lappeenrannan lukioiden ja Saimaan ammattikorkeakoulun (nyk. LAB) kanssa yhteistyössä videoita, joiden tarkoituksena on nostaa esille monipuolisen kielitaidon osaamisen tärkeys ja saada näin lisää nuoria valitsemaan kielten opintoja niin yläkoulussa kuin lukiossakin ja muualla toisella asteella. Kevään aikana kuvattiin videoita, joilla eri alojen ammattilaiset kertovat, millainen rooli vieraiden kielten osaamisella on heidän työssään. Kaiken kaikkiaan haastateltavia oli kuusi: toimittaja Marja Manninen, Saimaa Travelin toimitusjohtaja Kirsti Laine, UPM:n vientipäällikkö Kari Qvist, LPBM:n toimitusjohtaja Klaus Husgafvel, SAIMIAn kielikeskuksen johtaja Merja Karppinen, sekä Wirman asiantuntija Sampo Vehviläinen. Haastattelijoina toimivat lukiolaiset. Sen lisäksi koostettiin video, jossa haastateltiin lukiolaisia siitä, mitä he ajattelevat kielten opiskelusta.
 
Videot on ladattu Saimaan amk:n YouTube-kanavalle ja ovat siellä kaikkien vapaasti katsottavissa:
 

 

Lyseon lukiossa on hyvä ja toimiva ilmapiiri ja opiskelijat ovat usein hyvinkin motivoituneita opiskelemaan.
- opiskelijapalaute