Tiimiryhmä

Tule sellaisena kuin olet.

Tiimiryhmä

Lyseon Tiimiryhmässä voit alkaa totutella jatko-opintojen ja työelämän tiimimäiseen työskentelytapaan jo lukiossa. Mikäli hauskuus, yhteisöllisyys ja yhdessä toiminen kiinnostavat ja haluat tehdä jo lukioaikana yhteistyötä yritysmaailman kanssa, voit ilmaista kiinnostuksesi lukion ainevalintakortissa.

Tiimiryhmässä harjoitellaan jo lukioaikana opiskelemaan laajoja kokonaisuuksia, tietenkin yhdessä muiden tiimiryhmäläisten kanssa. Tiimiryhmässä kasvetaan yhdessä toimimaan tiimeissä niin, että jokainen ottaa vastuuta ja pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan.

Tiimiryhmässä noin kolmasosa pakollisista lukiokursseista opiskellaan eri oppiaineita yhdistävinä laajoina projekteina – tietenkin tiimeissä. Muut kurssit opiskellaan tavallisina lukiokursseina. Tiimiryhmä kulkee läpi lukio-opintojen omana ohjausryhmänään, jossa voi tehdä yksilölliset kurssivalinnat muihin kuin tiimiopetuksessa oleviin oppiaineisiin.