TAITE-ryhmä

TAITE-ryhmä

TAITE

= TAITEEN TEKIJÄT. Tietysti siinä yhdistyvät myös sanat taide ja teatteri. Lyseolla tarjotaan innostunutta ja innovatiivista musiikin, kuvataiteen ja teatterin opetusta. Kurssitarjontaa on runsaasti, ja lisäksi tarjolla on teema- ja tiimiopetusta, mikä tarkoittaa oppiaineiden yhteiskursseja ja yhteistyötä lappeenrantalaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Musiikin, kuvataiteen ja teatterin kursseilla oma ilmaisurohkeus kasvaa, vuorovaikutustaidot paranevat ja itsetuntemus lisääntyy. Taideaineet sopivat arjen piristykseksi, ja ne myös vahvistavat luovuutta ja sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan kaikilla elämänalueilla. Kurssit valmentavat myös taidealojen jatko-opintoihin. Tärkeä osa Lyseon taideopintoja ovat erilaiset projektit ja esiintymiset, joissa jokainen nuori saa tuoda esille omaa erityisosaamistaan. 

Taite-ryhmästä kiinnostuneet merkitsevät ainevalintakorttiin rastin kohtaan TAITE-RYHMÄ. TAITE-ryhmän opiskelijoita voi olla useammassa eri ohjausryhmässä.