Kansainvälisyys

Ilo on asenne.

Kansainvälisyys

Lyseossa on monipuolinen kansainvälisten kurssien, projektien ja hankkeiden valikoima, joihin sisältyy teemapäiviä, luentoja, näyttelyitä, vieraita ja matkoja. Osallistumisesta verkkoprojekteihin tai kursseihin, joihin sisältyy matka esim. Firenzeen tai Berliiniin, saa suoritusmerkinnän. Lyseolla toimii myös aktiivinen kansainvälisyyskerho. Lyseolla voi suorittaa maailmankansalaisen kypsyyskokeen.

Nordplus Junior

Lyseon lukio ja Halmstad Sannarpsgymnasiet aloittivat yhteisen Nordplus Junior - projektin vuonna 2016. Projektin aikana ruotsalaiset vierailevat Lappeenrannassa ja lyseolaiset Halmstadissa kaksi kertaa viikon ajan. Projekti keskittyy vihreän energian ja kestävän kehityksen teemoihin. Tavoitteena on mm. parantaa molempien koulujen kierrätystä sekä lisätä nuorten tietoutta kestävän kehityksen merkityksestä ja ympäristön kannalta oikeista valinnoista.

Global Earth

​Global Erath on OPH:n vuodelle 2018 rahoittama hanke, jossa on mukana St. Mark’s Girls Senior Secondary School New Delhistä Intiasta ja Lappeenrannan Lyseon lukio. Hankkeen painotusalueita ovat kestävät elämäntavat, kestävä kuluttaminen, ilmastoteot, kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden arvostaminen ja edistäminen sekä maailmankansalaisuuteen kasvattaminen. Hankkeen konkreettinen tavoite on tapahtumaviikon järjestäminen ajankohtaan, jolloin 10 intialaiskoulun opiskelijaa + opettaja(t) ovat lukiossamme. Hanke on alkanut 2015, jolloin Lyseossa vieraili 10 opiskelijaa ja opettajaa Intiasta. Tammikuussa 2017 Lyseon opiskelijoita ja opettaja olivat viikon vierailulla New Delhissä osallistuen niin koulun kuin perheiden arkeen. Hankkeeseen on sisältynyt verkkoprojektien tekeminen ASEF ClassNet –verkostossa.

World Of Work

World Of Work on Erasmus+ -projekti, johon Lappeenrannan Lyseon lukio osallistuu vuosina 2017-2019. Koordinoiva koulu on Sloveniasta ja muut koulut Espanjasta, Ruotsista, Kreikasta ja Portugalista. Hankkeen pääteema on koulun ja ympäröivän yhteiskunnan yhteistyö eli tutustumme paikallisiin työmarkkinoihin, alueen yrityksiin ja jatkokoulutusmahdollisuuksiin pienempien osaprojektien muodossa.