Kansainvälisyys

Ilo on asenne.

Kansainvälisyys

Lyseossa on monipuolinen kansainvälisten kurssien, projektien ja hankkeiden valikoima, joihin sisältyy teemapäiviä, luentoja, näyttelyitä, vieraita ja matkoja. Osallistumisesta verkkoprojekteihin tai kursseihin, joihin sisältyy matka esim. Firenzeen tai Berliiniin, saa suoritusmerkinnän. Lyseolla toimii myös aktiivinen kansainvälisyyskerho. Lyseolla voi suorittaa maailmankansalaisen kypsyyskokeen.

Finland meets India

Hanke on alkanut vuonna 2014 AEC-NET –verkkoprojektina. Vuodesta 2015 olemme saaneet OPH:n kansainvälistymisapurahaa opiskelijavaihtoon. Lukuvuonna 2018-2019 yhteistyökoulustamme St.Mark’s Girls Se. Secondary School vieraili elokuussa 10 opiskelijaa ja 2 opettajaa. Hankeviikon teemana oli Agenda 2030: Global Earth. Tämän jälkeen toiminta jatkuu kahdessa verkkotyöskentelyryhmässä. ASEFin verkkoprojektissa Culture Through My Lens on mukana myös muita ASEF-maiden kouluja. Siinä keskitytään esittelemään omaa kuttuuria itseotetuilla kuvilla. Finland meets India –projektissa on mukana vain tässä hankkeessa mukana olevien kahden koulun opiskelijoita ja siinä suunnitellaan tulevaa, kerrotaan kouluelämästä ja kuulumisista. Tämän lukuvuoden aikana jatkuu myös valmistelu Lyseon lukion opiskelijoiden vastavierailusta New Delhiin. Finland meets India –hankkeen tarkoitus on teemaviikon lisäksi tutustuttaa opiskelijat isäntämaan kulttuuriin erilaisten aktiviteettien muodossa.

World Of Work

World Of Work on vuosina 2017-2019 Euroopan unionin Erasmus+ ohjelmaan kuuluva hanke, johon Lappeenrannan Lyseon lukio osallistuu partnerina. Hankkeen aiheena on koulumaailman ja työelämän yhteyksien rakentaminen kansainvälisessä kontekstissa. Hankkeen pääkoordinaattori on Sloveniasta ja muut kumppanit Portugalista, Ruotsista, Kreikasta ja Espanjasta. Hanke päättyy keväällä 2019 päätösseminaarissa Lappeenrannassa.