Lyseon hankkeet

Maailman luokkaa.

Hankkeet

NPDL

NPDL (New Pedagogies for Deep Learning) on kansainvälinen kumppaniohjelma, joka tähtää syväoppimismenetelmien käyttöönottoon. Tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille ns. tulevaisuustaidot ja kehittää heidän laaja-alaista osaamistaan. Viitekehyksen taustalla vaikuttavat maailman johtavat pedagogiset asiantuntijat ja se tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa. Ohjelmassa pyritään vastaamaan opetuksen keskeisimpään haasteeseen: Kuinka opettajat voivat omalta osaltaan suunnitella ja toteuttaa opetustaan niin, että se antaa jokaiselle oppilaalle ne taidot, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa. Lyseon lukio lähtee mukaan syksyllä 2017 käynnistyvään ohjelmaan, joka on Suomessa koulutuksen kolmas aalto. Lisätietoja täältä.

Tunne työ

Tunne Työ – suunnittele ura on laaja ESR-kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisten mallien, opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemuksen ja työelämälähtöisen pedagogiikan kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat. Toimenpiteinä ovat mm. erilaiset rakenteelliset pilotit ja resurssipankit, opettajien työelämäosaamisen kehittäminen ja yhteistyömallit työelämän, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen kanssa. Oppilaitokset, yritykset ja opiskelijat ovat aktiivisesti toimenpiteiden kehittämisessä mukana.
Lisätietoja täältä.
 
      

Liikkuva lukio

Osallistumme ensimmäisten toisen asteen oppilaitosten joukossa Liikkuva koulu -hankkeeseen. Hanke liikuttaa koko lukiota koulun arjessa välinehankintojen ja toimintojen muodossa. Keskeisessä roolissa ovat lukiomme opiskelijat, jotka paitsi osallistuivat hankkeen suunnitteluun ideoivat muun muassa opiskelijakunnan hallituksen kautta innostavaa, liikunnallista toimintaa meille kaikille. 

Haluamme tukea yhteisömme hyvinvointia lisäämällä monipuolista liikkumista ja iloista yhdessäoloa. Uskomme, että fyysinen hyvä olo heijastuu myös opiskeluun ja oppimiseen.  Lisätietoja täältä.